Privacyverklaring

Fairtrade Original, gevestigd aan Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fairtradeoriginal.nl
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
(0345) 54 5100

Harold Goessens is de Functionaris Gegevensbescherming van Fairtrade Original. Hij is te bereiken via harold.goessens@fairtradeoriginal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fairtrade Original verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (alleen wanneer je deze opgeeft voor de nieuwsbrief en/ het contactformulier invult).
 • E-mailadres (alleen wanneer je deze opgeeft voor de nieuwsbrief en/of het contactformulier invult).
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fairtradeoriginal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fairtrade Original verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren n.a.v. een winactie
 • Fairtrade Original analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren en het voorkomen van spam.
 • Fairtrade Original volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fairtrade Original bewaart de volgende persoonsgegevens:
E-mailadres: deze data wordt gehost in Nederland. We bewaren deze gegevens totdat je besluit uit te schrijven van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fairtrade Original verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fairtrade Original blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fairtrade Original gebruikt functionele, analytische en trackingcookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Fairtrade Original gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de website te meten.

Sociale Media

Twitter wordt gebruikt om het delen van content via Twitter mogelijk te maken.

Sociale Media

Facebook wordt gebruikt om het delen van content via Facebook en retargeting mogelijk te maken.

Design

MyFonts wordt gebruikt om de juiste fonts op de website te tonen.

De exacte cookies die geplaatst worden zijn:

Functionele cookies

PHPSESSID:
Geldigheid: verloopt na sessie
Inhoud: code van cijfers en letters
Doel: bijhouden van de huidige sessie

FTO-accept-cookies:
Geldigheid: 1 jaar geldig
Inhoud: true als gebruiker de cookiemelding sluit
Doel: bijhouden of gebruiker de cookiemelding gesloten heeft?

Cookies webstatistieken

Google Analytics:

_ga
Geldigheid: 2 jaar geldig
Inhoud: code van cijfers en letters zoals GAx.x.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx
Doel: Gebruikers onderscheiden

_gat_UA-17527485-1
Geldigheid: 1 minuut geldig
Inhoud: bevat de waarde 1 als deze gezet is
Doel: Het doen van aanvragen naar webservers van Google beperken als deze cookie al bestaat.

_gid
Geldigheid: 1 dag geldig
Inhoud: code van cijfers en letters zoals GAx.x.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx
Doel: Gebruikers onderscheiden

Meer informatie over de privacy policy van Google en de functionaliteit van cookies:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook:

fr
Geldigheid: 1 dag geldig
Inhoud: code van cijfers en letters
Doel: Als een gebruiker ingelogd is in Facebook kan via deze cookies de “like”-funcitonaliteit gebruikt worden.

lu,xs,s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Geldigheid: maximaal 2 jaar
Doel: dit cookie ziet welke pagina’s en berichten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en aanbiedingen laten zien op Facebook.

Privacy policy Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fairtrade Original en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@fairtradeoriginal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fairtrade Original wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fairtrade Original neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fairtradeoriginal.nl

Op weg naar een leefbaar inkomen voor boeren
Lees meer over ons