Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website van Fairtrade Original

De informatie op deze Fairtrade Original is alleen bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Fairtrade Original is heel zorgvuldig in het onderhoud en samenstellen van informatie op de website. Desondanks kan het gebeuren dat iets in de aangeboden informatie niet helemaal klopt qua volledigheid, juistheid of actualiteit. We garanderen niet dat de website foutloos of feilloos functioneert. Fairtrade Original wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op www.fairtradeoriginal.be staan links naar websites van derden. Voor de websites van derden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van deze websites. Wanneer u een link gebruikt, is dit op eigen risico.

Informatie gebruiken

Op de website wordt gebruikt gemaakt van tekst, foto’s, logo, video en ander grafisch materiaal. Fairtrade Original of de partijen waar we afspraken mee hebben gemaakt, hebben alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor de op onze website aangeboden elementen.

Het kopiëren, downloaden, verveelvoudigen of op een andere manier openbaar maken van de op ons aangeboden website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fairtrade Original. Wilt u voor persoonlijk gebruik informatie afdrukken, zoals een recept, dat mag wel.

Aanpassingen en wijzigen

Wij hebben het recht om de informatie, zoals deze disclaimer, altijd te wijzigen, zonder dat we dit van tevoren aan kondigen. Het is aan te raden regelmatig te checken of de informatie op www.fairtradeoriginal.be is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.  Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Fairtrade Original.

Waar smaak begint
Lees meer over ons